Bezwaar en klachten

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als inwoner van de gemeente Oudewater krijgt u de ondersteuning in de eerste plaats van de medewerker van het Stadsteam. Wij doen er alles aan om uw vraag en uw situatie goed in kaart te brengen en u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kunt altijd iemand ter ondersteuning meenemen naar een gesprek.

Desondanks kan het zijn dat u behoefte heeft aan cliëntondersteuning die los staat van het Stadsteam. Dat kan in Oudewater door contact op te nemen met MEE.
E-mail: cliëntondersteuning@mee-ugv.nl.
Telefoon: 030-2642222 
De ondersteuning door MEE is voor u gratis; de gemeente betaalt hiervoor aan MEE.

Bezwaarprocedure beschikking

Stadsteam Oudewater geeft beschikkingen voor specialistische jeugdhulp (Jeugdwet), voorzieningen WMO en zorg op maat WMO. Dat doet het Stadsteam namens de gemeente Oudewater. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing in die beschikking, dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de gemeente Oudewater. Dit moet binnen 6 weken na de datum van de beschikking. Zie voor de procedure https://www.oudewater.nl/inwoners/melding-klacht-bezwaar-maken/bezwaar-maken.

Als u het na de bezwaarprocedure nog steeds oneens bent met de beslissing, kunt u een procedure aanspannen bij de rechter.

Of u het wel of niet eens bent met een beslissing van het Stadsteam is iets anders dan de vraag of de medewerker van het Stadsteam goed werk levert en op een goede manier met u omgaat. Het Stadsteam probeert altijd een beslissing te vinden die past bij uw vraag en die mogelijk is volgens de wet en het beleid van de gemeente. Meestal lukt dat, maar het kan voorkomen dat de voorziening of de specialistische hulp die u wenst volgens het Stadsteam niet noodzakelijk is, niet in de wet past, of niet in het beleid van de gemeente past. Voor dergelijke meningsverschillen is de bezwaarprocedure bedoeld.

Klachten

Wanneer u van mening bent dat u door een medewerker van het Stadsteam niet op de goede manier bent bejegent, dan kunt u zich wenden tot Karin Faber, de manager van het Stadsteam. Als uw klacht ook over het optreden van de manager gaat, kunt u zich wenden tot Adri van Montfoort, de directeur van Stichting De Thuisbasis.

Onze jeugdconsulenten/jeugdhulpverleners zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Bent u van mening dat een van hen onprofessioneel heeft gehandeld, dan heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de SKJ.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Neem contact op met een van onze medewerkers.