Energietoeslag

De laatste maanden zijn de energieprijzen erg gestegen en ze stijgen door. Daarom krijgen alle gemeenten begin 2022 extra geld van de overheid. Dit geld is bedoeld om inwoners met een laag inkomen te helpen bij het betalen van deze hoge energiekosten. Het gaat om een eenmalig extra geldbedrag van € 800,-. Deze steun komt naast de verlaging van de energiebelasting.

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen.

Hieronder vallen in ieder geval:
•    inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen
•    IOW-gerechtigden
•    AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
•    zelfstandigen met een laag inkomen
•    werkenden met een laag inkomen.

U heeft recht op de energietoeslag van Ferm Werk als u op de datum dat u deze aanvraagt:
•    21 jaar of ouder bent
•    inwoner bent van de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater
•    hoofdbewoner bent van de woning
•    een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft

Had u op 31 maart 2022 recht op een uitkering van Ferm Werk op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ? Dan hoeft u niets te doen. De energietoeslag wordt automatisch uitbetaald. Het geld staat uiterlijk 30 april 2022 op uw bankrekening. Heeft u op 30 april nog geen energietoeslag ontvangen, neem dan contact met ons op via 0348 – 497000 (09.00 – 12.00 uur).
Aanvragen

Heeft u geen uitkering  van Ferm Werk op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ, maar wel een laag inkomen? Dan kunt u uw aanvraag digitaal doen.

Aan het eind van uw aanvraag vragen wij u een aantal bewijsstukken te uploaden. Verzamel ze, scan ze in en zet ze in een aparte bestandsmap. Zo hoeft u niet te zoeken en voorkomt u dat het digitale aanvraagproces wordt stopgezet als er te lang niets gebeurt.

We hebben de volgende bewijsstukken van u nodig:

  • Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs)
  • Kopie bankafschriften waaruit blijkt dat u de energierekening betaalt
  • Bankrekeningnummer
  • Bewijs van uw inkomen (en dat van uw partner) van de afgelopen maand (loonstrook, uitkeringsspecificatie)

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, gaan we deze bekijken. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.
Hulp nodig?

Heeft u moeite om de energietoeslag online aan te vragen, neemt u dan contact op met Ferm Werk om een aanvraagformulier energietoeslag aan te vragen.

•    een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm.

Hieronder vindt u het voor uw situatie geldende netto bedrag per maand.

 
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.245 € 1.383
Samenwonend/getrouwd € 1.778 € 1.873

Inkomensgrenzen per maand, exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm.

Er wordt geen rekening gehouden met uw spaargeld of vermogen. Laten zien dat uw energielasten gestegen zijn, is niet nodig.

 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de aanvraagdatum:
•    18, 19 of 20 jaar oud bent of
•    student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt of
•    in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
•    alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *