Jeugd en gezin

 

Voor wie?

Iedere inwoner van de gemeente Oudewater kan zonder verwijsbrief bij het Stadsteam aankloppen met een vraag over opvoeden en opgroeien. Het vaakst worden wij gebeld of gemaild door ouders die zich zorgen maken over hun kind.
Kinderen en jongeren kunnen ook zelf contact opnemen. Zonder gegevens vast te leggen kan het Stadsteam meedenken en advies geven. Om iemand die jonger is dan 16 jaar verder te kunnen helpen, is er meestal toestemming nodig van beide ouders met gezag. Jongeren tot 18 jaar kunnen hulp krijgen vanuit de Jeugdwet en dat kan soms worden verlengd tot 21 jaar. Na 18 (of 21 jaar) kunnen jongvolwassenen hulp krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Stadsteam Oudewater biedt ook begeleiding aan volwassenen. (link naar pagina met WMO begeleiding).

Met toestemming van de gezinsleden kunnen ook scholen, huisartsen, politie en andere beroepskrachten contact opnemen met het Stadsteam. Als een gezin te maken heeft met verschillende instanties vinden de meeste mensen het prettig als die instanties goed samenwerken. Daardoor hoeven de gezinsleden minder vaak hun verhaal te vertellen en kunnen de instanties efficiënt samenwerken om zo meer voor het gezin te kunnen betekenen.

 

Voor welke vragen?

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, buren en kennissen. Soms lukt dat niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan kunt u terecht bij het Stadsteam.

U kunt bij ons terecht met alle vragen en zorgen over opvoeden, de ontwikkeling van uw kind, hulp bij psychische problemen of een beperking van uw kind en over problemen in het gezin, relatieproblemen, scheiding en problemen in de familie die van invloed zijn op de kinderen.

 

Wat doen we?

Problemen met opvoeden en opgroeien zijn meestal niet in één klap duidelijk. In ieder gezin ‘is wel eens iets’ en meestal komt het wel weer goed. Maar dat weet je pas achteraf. Wanneer is het een probleem als een kind weinig vriendjes heeft, zich niet gelukkig voelt, vaak boos is of als er ruzie is in het gezin, een kind niet stil kan zitten en zich niet kan concentreren, enzovoorts? Er is geen simpel antwoord en het is voor ieder kind en ieder gezin verschillend. Daarom praten we altijd met u over wie op welk moment welk probleem ervaart.

  • We geven informatie en advies
  • We kijken samen met u wat er aan de hand is en wat er nodig is (vraagverkenning)
  • We maken als het nodig is samen met u een ondersteuningsplan
  • We bieden zelf begeleiding (bijvoorbeeld: ouderbegeleiding, opvoedondersteuning, begeleiding aan kinderen, psycho educatie, advies over het belang van de kinderen als de ouders scheiden)
  • We geven een verwijzing naar de specialistische jeugdhulp als dat nodig is of we geven een beschikking voor een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u zelf een zorgaanbieder kunt inschakelen
  • We volgen met u het verloop van de specialistische hulp en we bespreken wanneer die weer kan worden verminderd of afgesloten

 

Jongerenwerk

De jongerenwerker werkt onder de verantwoordelijkheid van Stadsteam Oudewater. Voor het jongerenwerk hebben we een contract met Jeugdpunt.

De jongerenwerker houdt zelf contact met jeugdigen in Oudewater. Hij werkt nauw samen met scholen, de gemeente, politie en zorginstellingen. Zijn werk varieert van het ondersteunen van een groep jongeren die zelf een initiatief nemen voor een ontmoetingsplek tot het in contact brengen van jongeren met de hulpverlening en het voorkómen dat jongeren uit een risicogroep afglijden naar de criminaliteit.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Bel of mail ons: