Ondersteuning en zorg

 

WMO voorzieningen

Wie thuis hulp nodig heeft, kan een beroep doen op de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). U kunt hiervoor contact opnemen met Stadsteam Oudewater. De medewerker van het Stadsteam bespreekt dan met u welke problemen u ervaart en wat eraan gedaan kan worden. We denken altijd met u mee over de vraag wat u zelf kunt doen en wat uw partner, kinderen, andere familieleden en mensen uit uw omgeving kunnen doen. Als u een voorziening vanuit de WMO aanvraagt, dan neemt het Stadsteam na de vraagverkenning hierover een beslissing. Voorbeelden van voorzieningen die onder de WMO vallen zijn:

  • huishoudelijke hulp (schoonmaken, hulp bij opruimen)
  • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet)
  • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen)
  • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de WMO als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het uitleenmagazijn van de thuiszorg of uw zorgverzekeraar)

 

WMO begeleiding en zorg

Behalve de hierboven genoemde voorzieningen kunt u op basis van de WMO ook vormen van zorg krijgen zoals:

  • individuele begeleiding
  • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang)
  • dagbesteding
  • respijtzorg
  • beschermd wonen

 

Zorg in natura of PGB

Als het Stadsteam een beschikking geeft voor een voorziening of zorg, dan kan dat op twee manieren: zorg in natura of PGB.

Zorg in natura wil zeggen dat het Stadsteam regelt welke voorziening of welke hulp u krijgt van welke organisatie. Bijvoorbeeld: welke organisatie u komt helpen in de huishouding of welke organisatie dagbesteding gaat bieden. Het voordeel van zorg in natura voor u is, dat u zelf niet verantwoordelijk bent voor het regelwerk.
Met een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt u de beschikking over een bepaald bedrag aan budget. U kunt dan zelf de ondersteuning inkopen bij wie u wilt. Met een PGB kunt u bijvoorbeeld een andere rolstoel of scootmobiel kopen in plaats van gebruik te maken van de standaardmodellen van de gemeente. Met een PGB wordt u zelf opdrachtgever of werkgever en bent u verantwoordelijk voor het bijkomende regelwerk. De medewerkers van het Stadsteam kunnen u vertellen hoe u een PGB aanvraagt.

 

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u voor uw partner, ouder of andere naaste? Dan bent u mantelzorger. Waarschijnlijk vindt u het niet meer dan normaal of logisch dat u dat doet en het is een goede zaak dat mensen voor elkaar zorgen. U kunt bij het Stadsteam terecht voor informatie over wet/regelgeving en het vinden van respijtzorg en/of vrijwilligers. Maar het kan ook (tijdelijk) te veel worden of zo lang duren dat het niet meer vol te houden is. Misschien kan een gesprek met een medewerker van Stadsteam Oudewater u helpen om het een en ander op een rij te zetten en om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning zodat u de zorg kunt volhouden zonder dat het ten koste gaat van uzelf. U kunt altijd vragen om een of enkele gesprekken, ook als u niet precies weet welke oplossing of voorziening u nodig heeft. Wij zijn altijd bereid tot een gesprek, al is het maar om uw verhaal te vertellen.

De gemeente Oudewater organiseert ieder jaar een bijeenkomst waar mantelzorgers bij wijze van compliment worden onthaald, met een goed programma, met nadruk op gezelligheid en ontspanning en een toespraak door de wethouder. De mogelijkheden voor de bijeenkomst in de herfst van 2020 zijn nog niet bekend. Dit hangt af van de (landelijke) ontwikkelingen en maatregelen rond  Corona.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Bel of mail ons: