Op 1 juli 2022 bepaalt uw inkomen of u huishoudelijke hulp krijgt of niet

Op 1 juli 2022 bepaalt ook uw inkomen of u hulp bij het huishouden krijgt via de gemeente.

De gemeente kan inwoners ondersteunen via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) met bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Deze ondersteuning van de gemeente is bedoeld voor inwoners die zich niet op eigen kracht kunnen redden. Of niet op eigen kracht deel kunnen nemen aan de maatschappij. Hiervoor hebben zij hulp nodig.

Bij het bepalen van de ‘eigen kracht’ houdt de gemeente ook rekening met het inkomen. Inwoners met een laag inkomen kúnnen zelf geen hulp betalen. Ze hebben hiervoor te weinig geld. Inwoners meteen midden tot hoog inkomen, kunnen wel zelf hulp betalen. Daarom heeft de gemeenteraad van Oudewater besloten dat zij bij het bepalen van de eigen kracht het inkomen van de inwoner meewegen (de financiële zelfredzaamheid). De gemeenteraad heeft hiervoor de volgende redenen:

  • Ons zorgstelsel is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
  • Dit staat nu onder druk. Want iedereen die het nodig heeft, betaalt via de Wmo dezelfde prijs voor de zorg (het abonnementstarief). Hierdoor is het aantal mensen dat zorg krijgt, hard gegroeid. En is de werkdruk bij de aanbieders van de zorg veel groter geworden. Hierdoor lopen ook mensen met weinig geld het risico dat ze op een wachtlijst komen.
  • Ook inwoners met meer geld betalen nu een klein bedrag. Het is voor die groep een soort subsidie voor de schoonmaak geworden.
  • De hogere kosten voor de WMO gaat ten koste van andere belangrijke onderdelen in het Sociaal domein. Er is bijvoorbeeld minder geld voor gezondheid en voor geestelijke hulp.

De gemeenteraad wil meer grip krijgen op de uitgaven in het Sociaal domein. Daarom besloten zij dat het (gezins) inkomen mee bepaalt of iemand wel of geen huishoudelijke hulp krijgt. Zo blijft deze hulp ook bereikbaar voor mensen met weinig geld.

Wat als u een aanvraag doet of uw indicatie moet verlengd worden?

Doet u een aanvraag? Of moet uw indicatie verlengd worden? Dan wegen we bij de beslissing of u huishoudelijke hulp krijgt ook het (gezins) inkomen mee. Een aantal belangrijke dingen hierover op een rij:

  • Loopt uw huidige indicatie af? En vraagt u een herindicatie voor huishoudelijke hulp aan bij de gemeente? Dan kijken we ook naar uw bruto (gezins) inkomen. Of u huishoudelijke hulp krijgt van de gemeente hangt af van de hoogte van uw bruto (gezins) inkomen.
  • Vraag minimaal acht weken vóórdat uw huidige indicatie afloopt een herindicatie aan. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet!
  • Gemeente Oudewater kent in de volgende gevallen huishoudelijk hulp toe:
  • Voor AOW-gerechtigden: Uw bruto (gezins) inkomen is in 2022 lager dan € 31.050,-

(Dat is 150% van het bruto wettelijk minimumloon).

  • Voor niet AOW-gerechtigden: Uw bruto (gezins) inkomen is in 2022 lager dan € 41.400,-

(Dat is 200% van het bruto wettelijk minimumloon) .

  • Wonen één AOW-gerechtigde en één niet AOW-gerechtigde samen? Dan hanteren we de grens voor niet AOW-gerechtigden; € 41.400,- (200% van het bruto wettelijk minimumloon)

Er gelden twee inkomens, omdat niet AOW-gerechtigden veel meer loonheffing op het inkomen betalen dan AOW-gerechtigden. Zij houden dus netto minder over.

Waar vindt u uw bruto (gezins) inkomen?

U vindt uw bruto (gezins) inkomen op uw belastingaangifte of op uw aanslag inkomstenbelasting. Bent u getrouwd? Of woont u samen? Dan tellen we het bruto-inkomen van uw partner bij uw inkomen op.

Wat als u meer verdient dan de genoemde inkomens?

Is uw inkomen hoger dan de grenzen die hiervoor gelden? Dan krijgt u in principe géén huishoudelijke hulp via de gemeente (meer). U kunt de hulp die u nodig heeft wel zelf betalen. Hier moet u zelf naar op zoek.

 

Heeft u toch nog een vraag?

Belt u dan met het Stadsteam Oudewater via: 0348 – 561 893. Of stuur een e-mail sturen naar: info@stadsteamoudewater.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *