Over ons

Voor de inwoners namens de gemeente

Stadsteam Oudewater krijgt subsidie van de gemeente om de inwoners te helpen als ze vragen hebben over opgroeien en opvoeden, gezin, relatieproblemen en scheiding, een zinvolle dagbesteding, eenzaamheid, hulp in de huishouding, hulp en hulpmiddelen bij ziekte en/of ouderdom of financiële problemen. Daarmee voert Stadsteam Oudewater namens de gemeente taken uit die staan in de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
Ook bieden we ondersteuning aan mensen die zorgen voor hun partner, ouder of een andere naaste (mantelzorg). We werken nauw samen met de gemeente en met veel instanties zoals Ferm Werk (werk & inkomen), Vluchtelingensteunpunt, de scholen, de huisartsen, de GGD, de woningbouworganisatie, zorgaanbieders, etc.

In Oudewater zijn veel mensen die iets doen of iets willen doen voor een ander. Er is veel onderlinge steun en er zijn veel initiatieven en organisaties met vrijwilligers. Dat is belangrijk, want het maakt Oudewater tot een goede plaats om te wonen en te leven. De mensen maken de stad. De middelen van de gemeente zijn beperkt, maar als Stadsteam denken we graag mee met vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven en allerlei vormen van informele hulp en steun.

Stichting De Thuisbasis

Stadsteam Oudewater is onderdeel van Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk. Naast Stadsteam Oudewater valt het Jeugdteam Montfoort ook onder de Stichting. Voor meer informatie, zie www.dethuisbasis.nl.