Per 1 juli 2022 hulp bij het huishouden afhankelijk van uw inkomen

Vanaf 1 juli 2022 wordt de indicatie Hulp bij het huishouden afhankelijk van uw inkomen. Wanneer uw indicatie verlengd moet worden zullen we dan ook naar uw verzamelinkomen gaan kijken. Dit omdat we willen dat huishoudelijke hulp via de gemeente beschikbaar blijft voor inwoners die dit hard nodig hebben én financieel onvoldoende mogelijkheden hebben.

Een aantal belangrijke punten hierover op een rij:

-Op het moment dat uw huidige indicatie afloopt en u een herindicatie voor huishoudelijke hulp aanvraagt bij de gemeente, wordt er ook gekeken naar uw bruto (gezins) inkomen. Afhankelijk van de hoogte van uw bruto (gezins) inkomen krijgt u wel of geen huishoudelijke hulp via de gemeente.

-De einddatum van uw huidige indicatie vindt u in de brief met het besluit over uw huidige indicatie.

-Vraag uiterlijk acht weken vóór afloop van uw huidige indicatie een herindicatie aan. Het is belangrijk om op tijd een herindicatie aan te vragen.

-Wij kennen huishoudelijk hulp toe wanneer er sprake is van een bruto (gezins)inkomen lager dan:

  • Voor AOW-gerechtigden: 150% van het bruto wettelijk minimumloon: in 2022 is dit bruto 31.050 euro.
  • Voor niet AOW-gerechtigden: 200% van het bruto wettelijk minimumloon: in 2022 is dit bruto 41.400 euro.

-Als er één AOW-gerechtigde en één niet AOW-gerechtigde samenwonen wordt de inkomensgrens van 200% van het bruto wettelijk minimumloon gehanteerd. Zoals u ziet gelden er twee inkomensgrenzen. Dit komt omdat niet AOW-gerechtigden aanzienlijk meer loonheffing op het inkomen afdragen dan AOW-gerechtigden en dus netto minder overhouden.

-U vindt uw bruto (gezins) inkomen op uw belastingaangifte of op uw aanslag inkomstenbelasting. Als u gehuwd bent of samenwoont wordt het bruto-inkomen van uw partner bij uw inkomen opgeteld.

Heeft u toch nog een vraag? Dan kunt u bellen met het Stadsteam Oudewater via: 0348 – 561 893. Of u kunt een-mail sturen naar: info@stadsteamoudewater.nl

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.