Pilot Jeugdbeschermingsketen Utrecht-West

Samen met de gemeenten Montfoort en Woerden doet Oudewater mee aan een pilot om de jeugdbeschermingsketen te verbeteren. Ook de gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen zijn hierbij betrokken. De pilot is een samenwerking van de gemeenten, Veilig Thuis, de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden-Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. Het doel is de keten korter en eenvoudiger te maken, kinderen beter te beschermen, meer samenwerking met de gezinnen en efficiënter gebruik van de jeugdbescherming. Voor meer informatie over de pilot kunt u contact opnemen met het Stadsteam of met Adri van Montfoort

.