Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op:  1 september 2022

Snel naar:

 1. Privacybeleid
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Doeleinden
 4. Verstrekking aan derden
 5. Beveiligen en bewaren
 6. Minderjarigen
 7. In kaart brengen websitebezoek
 8. Websites van derden
 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 10. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 11. Klachtenprocedure
 12. Autoriteit Persoonsgegevens
 13. Inwerkingtreding
 14. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Privacybeleid

Stadsteam Oudewater is onderdeel van Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk, een organisatie zonder winstoogmerk. In de hulp die wij inwoners van Oudewater bieden verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan anderen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met deze anderen om er o.a. voor te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, binnen de regels van de wet.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 0348 – 56 18 93
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur

E-mail: info@stadsteamoudewater.nl ter attentie van de functionaris gegevensbescherming

Post: Waardsedijk 219, 3421 NE  Oudewater.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten u gebruikt.

Afhankelijk van de diensten die u van ons gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • BSN
 • geslacht
 • bedrijfsgegevens
 • functie
 • adres en woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • leeftijd
 • samenstelling huishouden
 • gebruikersnaam
 • IBAN
 • CV
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • informatie die u zelf hebt gegeven bij een gesprek en dat wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw bezoek van onze website

Doelen

Wij verwerken bovenstaande gegevens:

 • om u de mogelijkheid te bieden diensten aan te vragen of u in te schrijven voor activiteiten via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • om uw aanvraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij inwoners binnen de gemeente en zo te bepalen welke (nieuwe) diensten wij gaan ontwikkelen of onderzoeken.
 • om met u te communiceren door middel van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om u gepersonaliseerde content aan te bieden op de website.
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses
 • om u te benaderen over een klacht
 • om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan anderen, als dat noodzakelijk is bij  aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, verwerken wij jouw gegevens alleen na schriftelijke toestemming van je ouders/wettelijke vertegenwoordiger.

In kaart brengen websitebezoek

Stadsteam Oudewater gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stadsteamoudewater.nl. Stadsteam Oudewater zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: www.stadsteamoudewater.nl, telefoonnummer: 0348 – 56 18 93 Bezoekadres: Waardsedijk 219, 3421 NE  Oudewater.

Klachtenprocedure

Stadsteam Oudewater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via 0348 – 56 18 93 of via info@stadsteamoudewater.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Stadsteam Oudewater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via 0348 – 56 18 93 of via info@stadsteamoudewater.nl.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 september 2022.