Vlas, nieuw ouderinitiatief voor kinderen met Zorg

Hoe kan het dat er geen gepaste zorg is voor mijn dochter (4) en ik daardoor nu thuis zit? Een noodkreet van een moeder die ze ook neerlegde bij Stadsteam Oudewater. Vanuit haar noodkreet werd er gepraat en geluisterd en samen gezocht naar wat mogelijk is. Uiteindelijk ontstond vanuit deze vraag het nieuwe ouderinitiatief voor kinderen met een zorgvraag VLAS dat staat voor Verbinding, Leren, Aandacht en Spelen. Zodat deze kinderen ook mee kunnen doen in Oudewater.

Als ouders van een kind met een zorgvraag komen er allerlei zaken op je pad die niet altijd makkelijk op te lossen zijn. Angela weet er alles van. Haar dochter kwam thuis te zitten omdat er geen geschikte behandelgroep was. Alle wachtlijsten zaten vol en gaven geen hoop op een geschikte plek op korte termijn. Angela trok aan de bel bij de wethouder en Stadsteam Oudewater. Het Stadsteam herkende het probleem en ze werd aangemoedigd om contact te zoeken met andere ouders die ook met vragen lopen rondom de zorg voor hun kind. Er bleek al snel een groep ouders bereid om samen na te denken over oplossingen voor de kinderen in het normale leven en in de eigen omgeving. Samen met andere ouders kijken naar wat wél kan.

Susanne, die bij dit interview aanwezig was, is er één van en al gauw groeide de groep ouders uit tot ongeveer twintig. “Er was veel eenzaamheid, verdriet en machteloosheid bij hen.” Maar samen ben je sterker is het motto. Gerdine Kok van Stadsteam Oudewater zal het komende jaar dit project begeleiden en meedenken met de ouders in de zorg rondom hun kind. Ze zal met ouders meedenken en kijken welke initiatieven ze kunnen neerzetten. Het project heeft de naam: “Samen opvoeden & opgroeien in Oudewater” gekregen. Ouders hebben thema’s aangegeven die veel energie van hen vragen of waar ze ideeën over hebben, zoals regelzaken en kosten rondom de zorg, vervoer en wachtlijsten, mee kunnen doen van de kinderen op clubs, sport of gewoon in de speeltuin. En ook opvang, BSO voor kinderen met extra zorg en vakantieopvang voor deze kinderen.

Ouders kunnen heel veel met elkaar organiseren, maar soms is er steun en meedenken van de gemeente (Stadsteam) nodig op bepaalde thema’s.

Als oudergroep sta je sterker

Angela is de drijvende kracht achter VLAS, gedreven en creatief. VLAS is opgericht voor ouders om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, speelafspraken te maken. Ouders willen graag dat hun kind kan meedoen in Oudewater. Zij zijn daarvoor in gesprek met verenigingen/ clubs. “Als oudergroep sta je sterker om dingen voor elkaar te krijgen”. Een eerste activiteit van VLAS was de prikkelarme activiteit in de Heksenketel Vakantieweek die door Oudewater Vitaal werd opgezet voor deze kinderen. Een groot succes waar de kinderen en ouders blij op terug kijken. Inmiddels zijn er met meerdere clubs en verenigingen contacten gelegd. Dat ziet er hoopvol uit! Want iedereen wil graag een steentje bijdragen aan het geluk van deze kinderen. Er zijn al een aantal concrete ideeën. “De verenigingen verdienen nu al een grote pluim! Ze zijn zeer bereidwillig en doordat er zich nu een groep kinderen meldt kunnen ze er veel meer mee,” zegt Gerdine. “Onze kinderen willen zo graag meedoen, en ook gewoon vriendjes hebben in de straat,” zegt Susanne.

Ook Mantelzorgdag voor zorgpapa’s en mama’s

Op de Mantelzorgdag op 10 november worden ouders van kinderen met extra zorg dit jaar voor het eerst ook uitgenodigd. Apart van de andere mantelzorgers ontvangen ze een verwenmoment en een mantelzorgwaardering voor hun extra zorg voor hun kinderen. Daarvoor kun je je aanmelden via oudewater@samenopvoedenenopgroeien.nl

“Het zou mooi zijn als alle kinderen meetellen,” zegt Susanne. Voor kinderen die met het leerlingenvervoer naar een school buiten Oudewater gaan is het soms moeilijk om aansluiting te vinden na schooltijd. Ouders van deze kinderen kunnen zich ook aanmelden bij VLAS om in contact te komen met andere kinderen en clubs om samen te spelen. Angela voegt toe dat VLAS kan bijdragen aan speciale activiteiten die nodig zijn. “Onze kinderen kunnen iets toevoegen en wederzijds begrip zou mooi zijn.” Gerdine gelooft dat er door deze groep ouders samen met VLAS beter gekeken kan worden naar oplossingen en mogelijkheden. Je kunt VLAS volgen via hun Facebookpagina of je aanmelden via vlasoudewater@gmail.com.

Bron: IJselbode.nl
Geschreven door: Margreet Nagtegaal

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *