Week van de Jonge Mantelzorger

Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. Deze jongeren helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Maar daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten, en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.

Van 1 t/m 7 juni is het de landelijke week van de jonge mantelzorger en wordt er extra aandacht gevraagd voor deze doelgroep.

Zo wordt er op 3 juni het webinar Kwetsbaar en Krachtig georganiseerd, voor en met jonge mantelzorgers. Wil je hier zelf bij zijn, of ken je jongeren die zorgen voor een familielid, dan kun je je hiervoor nog aanmelden tot 31 mei:
https://www.knooppuntinformelezorg.nl/nieuws/meld-u-aan-webinar-krachtig-kwetsbaar-donderdag-3-juni

Ben jij een jonge mantelzorger?

Zorg dan goed voor jezelf. Door over je zorg(en) te praten, je grenzen aan te geven en hulp te zoeken als het nodig is. Blijf ook leuke dingen voor jezelf doen.

Maak je je zorgen over een jonge mantelzorger?

Vraag regelmatig hoe het met ze gaat. Geeft het mantelzorgen die persoon (te) veel stress? Geef aan dat er hulp is.

Kijk voor meer informatie op https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/doelgroepen/voor-jonge-mantelzorgers/

Of neem contact op met het Stadsteam Oudewater.