Wijzigingen in het woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Wat verandert er voor jeugdigen die jeugdhulp hebben van gemeente Oudewater?
Voor de meeste jeugdigen in onze gemeente verandert er niets. Daarvoor blijven wij als gemeente Oudewater verantwoordelijk.

Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente verantwoordelijk. De inhoudelijke zorg die een jeugdige ontvangt, verandert echter niet! Ook blijft de jeugdige bij dezelfde zorgprofessional. Als een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, laten wij dat voor het einde van het jaar persoonlijk aan de ouders/wettelijk verzorgers en/of jeugdige weten. U ontvangt dan een brief met naam van de contactpersoon bij de nieuwe gemeente. Daarnaast zorgen wij voor een zorgvuldige overdracht.


Veelgestelde vragen
Hieronder vindt u meer informatie over het woonplaatsbeginsel en de wetswijziging.

Wat is de reden van de wetswijziging?
Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Maar wat gebeurt er als de wettelijk vertegenwoordiger gaat verhuizen? Is dan de gemeente waar de jeugdige woont verantwoordelijk? Of de gemeente waar de zorg geleverd wordt? Hierdoor ontstaat er veel onduidelijkheid binnen het huidige woonplaatsbeginsel. Het kost gemeenten en zorgaanbieders veel tijd om deze onduidelijkheden uit te zoeken. Daarom wordt op 1 januari 2022 een nieuw woonplaatsbeginsel ingevoerd.
De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

  • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?
De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt uw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor uw kind geldt, dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd voor het einde van dit jaar. Het eventuele dossier wordt met veel aandacht overgedragen aan uw contactpersoon van de nieuwe gemeente.

Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.

Waar kan ik terecht met vragen over deze wetswijziging?
Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij de onze gemeente. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *